Generelle betingelser

RTL-Randers ApS afregner enten som km-pris eller som timepris. Fast tilbud gives på forespørgsel. Udgifter som vej- og broafgift, færge og tolddeklarering tillægges fakturaen. Ved færgeoverfart afregnes et gebyr afhængig af overfartstid. RTL-Randers ApS vælger altid selv ruten med mindre andet aftales. Læsse- og lossetid på 10 min. er indregnet i prisen, for yderligere læsse-/lossetid afregnes 75,- DKK ex. moms pr. påbegyndt 15 minutter. RTL-Randers ApS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser der skyldes force majeure, vejrlig og kødannelser o.l. Transport af uemballeret/mangelfuldt emballeret gods foretages på kundens ansvar. Al afregning for evt. manglende byttepaller påhviler kunden. RTL-randers ApS medtager ikke farlig gods (ADR). Al transport udføres i øvrigt i henhold til NSAB2015/CMR-konventionen.